Global Food Group verwerkt voornamelijk eieren afkomstig van Nederlandse en Belgische legpluimveehouders. Deze eieren zijn afkomstig van kolonie, volière of biologische houderijsystemen. Doordat Global Food Group, dierenartsen en technische begeleiders nauw samenwerken met de legpluimveehouders is er openheid over de manier waarop de leghennen gehouden worden, hierdoor zijn welzijn en gezondheid van de dieren gewaarborgd.

Biologisch:

Biologische kippen worden meestal in dezelfde stallen gehouden als scharrel- of vrije-uitloopkippen, alleen is het er wat minder druk: maximaal zes kippen op 1 m². Buiten heeft elke kip minimaal 4 m² begroeide buitenruimte ter beschikking. Biologische kippen krijgen biologisch voer. Hun snavels mogen niet behandeld worden om verenpikkerij te voorkomen.

Vrije uitloop:

De stallen van de vrije-uitloophouderij zijn gelijk aan de scharrelstal. De dieren kunnen overdag naar buiten, waar iedere leghen minimaal 4 m² oppervlak voor zichzelf heeft. Een buitenverblijf dat grotendeels begroeid is met gras en bomen. Hier komt het vrije-uitloopei vandaan.

Scharrel:

Een scharrelstal mag maximaal negen legkippen per m² bevatten. Er ligt strooisel op de vloer waar ze kunnen scharrelen en er staan plateauetages met zitstokken op verschillende hoogten. Op deze niveaus kunnen de kippen eten en drinken en leggen ze eieren in de legnesten. Het ei dat hier gelegd wordt heet een scharrelei.

Kolonie:

Kolonie-eieren komen van kippen die worden gehouden in stallen met daarin grote kooien. Elke kooi bevat volgens de eisen een legnest, zitstokken op verschillende niveau´s, een scharrelruimte en een voer- en drinkgelegenheid. De kooien moeten groter zijn dan 2 m² met voor elke kip minimaal 890 cm² leefruimte.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem online of telefonisch contact met ons op. Klik op onderstaande knop om naar de contactpagina te gaan.