Disclaimer voor www.globalfoodgroup.eu

Global Food Group B.V. , hierna te noemen Global Food Group, verleent u hierbij toegang tot www.globalfoodgroup.eu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Global Food Group behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.globalfoodgroup.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Global Food Group B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Global Food Group spant zich in om de inhoud van www.globalfoodgroup.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.globalfoodgroup.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Global Food Group.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.globalfoodgroup.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.globalfoodgroup.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Global Food Group nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Global Food Group.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Global Food Group, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 


Bronvermelding afbeeldingen:

Chalermsak/Shutterstock.com,
Jon Beard/Shutterstock.com,
Romolo Tavani/Shutterstock.com,
Algirdas Gelazius/Shutterstock.com,
Larisa Blinova/Shutterstock.com,
Africa Studio/Shutterstock.com,
Stephanie Frey/Shutterstock.com,
AlexandCo Studio/Shutterstock.com,